ecn2
जसले एउटै औँलाले उचाले १२९.५ किलोग्राम तौल

जसले एउटै औँलाले उचाले १२९.५ किलोग्राम तौल

कुनै पनि भारोत्तोलकले १२९.५ किलोग्राम उचाल्दा गर्व नगर्ने कुरै भएन । तर, एउटा औंलाले...

थप जानकारी

थप जानकारी
जसले एउटै औँलाले उचाले १२९.५ किलोग्राम तौल

जसले एउटै औँलाले उचाले १२९.५ किलोग्राम तौल

कुनै पनि भारोत्तोलकले १२९.५ किलोग्राम उचाल्दा गर्व नगर्ने कुरै भएन । तर, एउटा औंलाले...

थप जानकारी

थप जानकारी
ecn1
ecn2