जग्गाको वर्गीकरणःजनताको समस्या,  बर्तमान अवस्था र चुनौतीहरु

जग्गाको वर्गीकरणःजनताको समस्या,  बर्तमान अवस्था र चुनौतीहरु

सर्वसाधारण र जग्गा व्यवसायीहरुबीच अन्योलता कायमै रहँदा सरकारले जग्गाको खण्डीकरण र कृषियोग्य जमिनमा बस्ती...

थप जानकारी

जग्गाको वर्गीकरणःजनताको समस्या,  बर्तमान अवस्था र चुनौतीहरु

जग्गाको वर्गीकरणःजनताको समस्या,  बर्तमान अवस्था र चुनौतीहरु

सर्वसाधारण र जग्गा व्यवसायीहरुबीच अन्योलता कायमै रहँदा सरकारले जग्गाको खण्डीकरण र कृषियोग्य जमिनमा बस्ती...

थप जानकारी